Domov Občina Informacije javnega značaja Občinski predpisi

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cene programov vrtca v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva