SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

02 757 95 30
info@svandraz.si
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Andrej Vršič
  • član Primož Rebrec
  • član Andrej Toš