KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH

02 7579530
info@svandraz.si
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Jani Druzovič
  • tajnik Tomaž Toš
  • član Ivan Šilec
  • članica Helena Vornekar