Cerkev Svetega Andreja

SKLEP O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJIE ZA PREDSEDNIŠKE VOLITVE 22. OKTOBER 2017

13.09.2017 Petra B.