Domov Občina Informacije javnega značaja Občinski predpisi

Sklep o imenovanju v odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami