Domov Občina Informacije javnega značaja Občinski predpisi

Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015