ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

02 757 95 30
info@svandraz.si
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik Andrej Vršič
 • član Jani Druzovič
 • član Tomaž Toš
 • član Vilma Firbas
 • član Vida Štuhec Kuri
 • član Stanko Fras
 • član Mateja Šamperl
 • član Bojan Hojnik
 • član Marjanca Duh
 • član Anton Ilešič
 • član Danilo Pučko
 • član Albin Druzovič
 • član Davorin Toš
 • član Miran Lovrec