Cerkev Svetega Andreja

Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2017

;