SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA OBČINE SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH

19. 10. 2018 Gordana Š. (Skupna občinska uprava)